MEMÒRIES

Memòries per poder fer la sol-licitud, per convertir el nucli de La Móra-Tamarit amb una "EMD" Entitat Municipal Descentralitzada o alternativament la Segregació.

Capítol I: Introducció EMD (pàgines 1 a 20)

Capítol II: Memòria Històrica (pàgines 1 a 25)

Capítol III: Memòria Estudi Econòmic 

CAPÍTOL I - Introducció EMD.pdf
CAPÍTOL II - Memòria Històrica EMD.pdf
CAPÍTOL III-Memòria Estudi Econòmic.pdf