URBANISME

DELIMITACIÓ-POLIGON-DISCONTINU3març2021 (2).pdf
INFORME SOBRE TAMARIT.pdf

20.02.2021 - ESTUDI URBANÍSTIC - Proposta d'Ordenació i Actuacions de millora, pel nucli de La Móra-Tamarit, desenvolupat per un equip d'arquitectes i advocats de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

I-Diagnosi ambiental.pdf

I - DIAGNOSI AMBIENTAL I PAISAGÍSTICA

II-Estudi urbanistic2.pdf

II - ESTUDI URBANÍSTIC

III-Marc legal.pdf

III - MARC LEGAL

IV - PLÀNOLS

V-Annex gràfic de la diagnosi ambiental i paisatgística.pdf

V - Annex gràfic de la diagnosi ambiental i paisatgística

VI-Annex gràfic de l'Estudi Urbanístic.pdf

VI - Annex gràfic de l'estudi urbanístic

17.11.20 - La sentència del Tribunal Suprem obliga al municipi de Tarragona a redactar un nou POUM.

El Tribunal Suprem, desestima el recurs de cassació de l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, contra el contenciós administratiu que va guanyar CLH, fa algun temps.

Tarragona s’ha quedat sense Pla d’Ordenació Urbana (POUM) després que la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem hagi desestimat el recurs de cassació que van presentar l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya contra una sentència de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en què també anul·laven aquest POUM per l’omissió d’un tràmit important. Això comportarà que diversos projectes urbanístics com la Budallera, el Pla Parcial Culubret, el PMU 34, conegut com el Pla Gimnàstic de Tarragona-Arrabassada, i altres de menor índole, quedin paralitzats i hagin de tornar-se a tramitar.

El conflicte es va iniciar per un recurs presentat per la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) –antiga CAMPSA– sobre els terrenys que posseeix al costat de riu Francolí i el tractament urbanístic que els atorgava el POUM que va ser aprovat de manera condicional l’any 2011 i definitiva el 2013. 

04.11.20 - Reunió telemàtica amb l'Ajuntament, sobre la finalització de les obres de Cala Tamarit (Recepció).

Els assistents a la reunió vàrem ser:

Per part de la AVV La Móra-Tamarit: Per part de l'Ajuntament:

El resum, és que hem de fer servir el que diu el POUM, per acabar el Polígon d'Actuació Urbanística 56 (Cala Tamarit), que diu entre altres coses:

Per muntar la Junta de Compensació, s’han de fer uns estatuts i unes bases d’actuació de la Junta de compensació.

Quan tinguem els estatuts a les nostres mans, els revisarem i convocarem una reunió extraordinària (si és possible), per explicar a tothom la situació final i acordar si es cau, la nostra adhesió a la Junta de Compensació.

Us tindrem informats.


-------------------------------------

Fitxa normativa del POUM, del Polígon d'actuació 56 (Cala Tamarit). 

Poligon d'actuació 56 - Text refós.pdf

21.09.20 - Video comparatiu, entre el Canal de la Murtra a Creixell i el Canal de La Móra.

21.02.2020 - Pla preliminar de millora de La Móra-Tamarit, que esta desarrollant la UPC.

Contracte LA MORA-UPC, signat Rector i La Móra.pdf

15.06.2019 - Conveni signat amb l'Ajuntament de Tarragona.

CONVENI SUB NOMINAL LA MORA2.pdf

28-11-2019 - Estat de Cala Tamarit.

Ultimas noticias sobre Tamarit.pdf