La Móra-Tamarit

NOU CANAL DE WHATSAPP DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA MÓRA-TAMARIT

L'Associació de Veïns ofereix un nou servei d'informació, de comunicació entre el veïnat -siguin o no socis de l'entitat- i d'enviament de notícies que siguin d’interès general a través de WhatsApp.

Tindrà la mateixa funció que fins ara tenia el correu electrònic, però serà molt més àgil, sobretot en cas d'emergència.

Per poder accedir-hi, heu d'omplir el formulari que podreu obrir amb el següent enllaç: https://forms.gle/e7rei1LQ647Kdoqt7

LI DONEM LA BENVINGUDA A LA NOVA PÀGINA WEB DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA MÓRA-TAMARIT.

L'associació va ser creada el 12-07-1992 . Ha estat presidida per els Srs. Jordi Franqués, Josep Maria González, Xavi Quintana i des de l'any 2011, per Francesc García i pels següents vocals: Albert Franqués, Francesc Abellan, Carlos Alonso, Salvador Medrano, Ferran Mateu, Ramón Gonzàlez, Pere Gomés, Adolfo Allegue,Blanca Iglesias, Cristina Llorens, Lola Moro, David Soriano i Ernest Escude.

UNA MICA D'HISTÒRIA RECENT DE LA MÓRA I TAMARIT.

El que hem vist els ciutadans és que des de l’època de l’alcalde Recasens, al començament de la democràcia, les inversions a La Móra-Tamarit les han fet únicament els veïns. És varen crear les urbanitzacions de: Zona Mora Muntanya, Zona Barcelona, Zona Belga i Zona Italians a La Móra, de les que l’Ajuntament en va rebre bons diners per la constitució de les urbanitzacions i per la construcció de les cases corresponents a partir dels anys 70.

Quan es va demanar a l’Ajuntament la recepció d'aquestes zones, vàrem tenir “els veïns” un cost suplementari molt important perquè vàrem finançar nosaltres la posta al dia de les urbanitzacions, fent carrers nous, soterrant serveis d’aigua, llum i telèfon, etc., aconseguint al final la recepció, però encara varen quedar penjats els ponts i el Canal de La Móra, que a dia d’avui encara estan sense recepcionar, així com una petita part de Mora Muntanya.

En aquesta mateixa època, als anys 90, els veïns vàrem perdre l’única zona esportiva gran que teníem a la zona, passant a mans privades (Càmping Torre de la Móra) sense cap mena de rubor per part de l’Ajuntament, deixant als veïns sense zona esportiva i sense l’única zona de reunió que teníem. Posteriorment ens varen fer una zona esportiva molt mal feta i sense manteniment, actualment està feta un desastre i l’Ajuntament va haver de comprar un local perquè ens poguéssim reunir, per cert, aquest va costar tant com la venda de la zona esportiva al càmping, total, els veïns vam sortir perdent igualment.

Mai hem tingut una bona atenció per part del consistori. Des de que va arribar l’autovia A7 a La Móra, ha millorat la comunicació amb Tarragona i això ha ajudat a que tinguem una invasió de persones i vehicles durant l’estiu i els caps de setmana i mai se'ns ha fet un pla de vialitat i aparcaments en condicions i hem patit les conseqüències els que vivim tot l’any a La Móra-Tamarit.

Als anys 90 es va començar a urbanitzar Cala Tamarit a la muntanyeta de Sant Joan, en la zona compresa entre La Móra pel costat sud i el Càmping Trillas i la finca de English Summer al nord. Després de 30 anys, encara no està recepcionada aquesta urbanització per part de l’Ajuntament de Tarragona.

Els veïns estem molt cansats d’aquesta manca d’atenció que hem tingut i cerquem altres vies que puguin atendre millor les nostres necessitats i que puguem apropar l’administració municipal a l’administrat, aquesta via es diu EMD, serem més eficients d’acord amb els principis de la LO 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que no perjudica en absolut a Tarragona, si no tot al contrari.

NECESSITAT D’INVERSIONS I ACTUACIONS A FER A LA MÓRA-TAMARIT:

Amb dades de 2016, el 76% dels pobles de Catalunya tenien menys de 2.000 habitants. Aquest 76% de pobles menors que nosaltres, tenen serveis, segurament no excepcionals, però tenen serveis.

Nosaltres amb uns 2.000 habitants censats dels 3.000 aproximadament que hi vivim, tenim moltes mancances que hem d’intentar eliminar tan aviat com puguem. És un objectiu prioritari de tota la gent de La Móra-Tamarit.

 • No tenim Consultori mèdic,

 • Ni Llar d’Infants, ni Col·legi,

 • Ni Caserna de la Guàrdia Urbana, amb manca de protecció al barri,

 • Ni Biblioteca pública,

 • Ni Local social, per a la gent gran i joves,

 • Ni Sala de conferències, ni Cine ni Teatre,

 • Si la Platja de La Móra és el joiell de la corona, caldria tenir un Passeig Marítim adequat i una bona ordenació de la circulació per accedir-hi,

 • Ni Bus interior del barri,

 • Ni Desguàs en condicions del Canal, amb aigües fecals quan plou,

 • Ni separació d’aigües fecals i de pluja, a la zona del dipòsit general de recollida,

 • Continuem llençant al mar les aigües fecals, a través de l'Emissari.

 • Sobreeixidor de la estació de bombament d’aigües brutes al Canal,

 • No tenim connexió amb la estació Altafulla-Tamarit,

 • No tenim Pistes esportives en condicions acceptables,

 • No hi ha una bona vialitat al barri,

 • Sense guals, que representa un problema per els veïns, per entrar a casa seva,

 • Ni Boscos ni Parcel·les públiques en bones condicions de neteja,

 • Amb Zones del barri i Tamarit sense recepcionar per part de l’Ajuntament.