Història de Tamarit

Annexió de Tamarit a Tarragona - 1.950

Resum fet per el Sr. Josep Sugrañes Blanch

Anexio de Tamarit a Tarragona.pdf